blogspot Internet Tips 

Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

Nhatthienkt – Thật là sóc khi kiểm tra thông tin truy cập blogspot không có lượt truy cập nào, và không thể mở được. Tìm hiểu thì ra là do bị thằng VNPT chặn ngày hôm nay. Không sao chúng ta luôn có cách khắc phục.

Bắt đầu nào.

Cách 1: Cách thủ công ép buộc đọc giả (không khuyên dùng)


Đầu tiên các bạn vào ngay chỗ biểu tượng Internet bấm chuột phải chọn Open Network and Sharing center

Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

 – Tiếp theo click vào mạng đang được kết nối

Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

 – Chọn Properties, và tìm đến mục TCP/iPv4

Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

 – Thêm các thông số vào mục DNS như trong hình

Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

hoặc sử dụng DNS sau (cập nhật)
8-8-8-8
8-8-4-4

Cách 2: Đơn giản hiệu quả dành cho Webmaster (khuyên dùng)

Chèn đoạn code sau vào trước thẻ </Body>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName(“img”);
for(var i=0;i<images.length;i++) {    
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,”lh4.googleusercontent.com”);
}
//]]>

</script>
Xem hình
Không mở được blogspot 2015 do bị VNPT chặn

Vậy là xong, bây giờ bạn có thể truy cập vào blogspot dể dàng và không lo bị chặn nữa nhé!

Leave a Comment