[LIGHTROOM/ACR] BỘ PRESET TÔNG MÀU LẠNH NHẸ RẤT ĐẸP CHO HÌNH ẢNH

Được tạo cho các hình ảnh chân dung nghệ thuật, những cài đặt trước này cân bằng hình ảnh của bạn để phục hồi chi tiết, sau đó tăng cường chúng với những màu sắc tuyệt đẹp đã được hiệu chỉnh cẩn thận để giữ lại tông màu da tự nhiên.
Tương thích:

  • Lr2 Lr3 Lr4 Lr 5 Lr 6 Lr CC – ACR 7.0
DOWNLOAD


Leave a Comment