Gallery Lỗi Java Lỗi tờ khai Thủ thuật kế toán Video 

Khắc phục lỗi "Application Blocked By Java Security"

[right-post] Trường hợp gặp thông báo lỗi như hình dưới đây: Bạn cần làm theo các bước sau:Bước 1:      – Copy địa chỉ cần nộp tờ khai (Nhớ là chính xác từng chi tiết của trang web)Bước 2:      – Vào Start/Control Panel/Java/Security/Edit Site List/Add     – Past link vừa mới Copy ở bước 1     – Chọn Ok/Continue/Ok.Bước 3:      – Mở lại trình duyệt, đăng nhập lại và bắt đầu nộp tờ khai.Nếu còn chưa rõ, bạn co thể xem video hướng dẫn bên dưới.Chúc các bạn thành công! Video hướng dẫn khăc phục lỗi Application…

Read More
Lỗi Java Lỗi tờ khai Thủ thuật kế toán 

LỖI "JAVA.LANG.NULLPOINTEREXCEPTION: NULL" – Cách đặt mặc định IE7 cho trang gdt.gov.vn

       Tất nhiên chuyện quá tải trên website http://nhantokhai.gdt.gov.vn là chuyện bình thường mỗi khi tới ngày cao điểm khai thuế từ ngày 18 đến 20, nên việc bị lỗi “java.lang.nullpointerexception“, “lỗi không hiện được lệnh chọn tờ khai”, …. cũng là đều tất nhiên vì lượng truy cập vào quá nhiều.      Thông thường như tháng 10 này thông báo thuế vẫn phải kéo dài tới 23 vì còn nhiều doanh nghiệp chưa khai thuế kịp. Gặp phải trường hợp này, các bạn có thể khắc phục theo các bước sau: (Lưu ý: Phần Java quan…

Read More
Lỗi Java Lỗi tờ khai Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi "Failed to validate certificate. The application will not be executed" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

[right-post] Khi bạn đăng nhập trang nhantokhai.gdt.gov.vn, Sau đó bạn vào mục “Nộp tờ khai” thì xuất hiện thông báo “Failed to validate certificate. The application will not be executed” như dưới đây”. Nguyên nhân lỗi này, là do chứng chỉ (Certificate) của Tổng cục thuế chưa được thêm vào phần Trusted Certificate trong Java (Dễ thấy hơn trong Java 8.131). Thông thường thì máy tính sẽ tự động cập nhật phần Certificate này vào phần Trusted Certificate khi bạn vào “Nộp tờ khai” sau khi bạn chọn “Run” khi nó mở ra hộp thoại, riêng có một số trường hợp đặc biệt máy…

Read More
Lỗi Java Lỗi tờ khai Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi "The publisher cannot be verified by a trusted source. Code will be treated as unsigned" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

[right-post] Bước 1: Start/Control Panel/Java (6.21)/AdvancedBước 2: Tùy chỉnh Advanced   – Bỏ chọn: Enable Online Certificate Validation   – Check chọn: Enable List Of Trusted Publishers     Ngoài ra, nếu bạn không tìm thấy tùy chỉnh trong bước 2, bạn có thể tham khảo cách khắc phục lỗi Failed to validate certificate. The application will not be executed khi nộp tờ khai thuế qua mạng tại đây [right-post]

Read More
Lỗi Java Lỗi tờ khai 

Lỗi Java – Lỗi đang tải thư viện không thể chọn được đường dẫn để ký tờ khai

[right-post]        Trường hợp: Khi bạn nộp tờ khai, khi Click vào nộp tờ khai thì chỉ xuất hiện thông báo đang tải thư viện:        Nhưng đợi mãi vẫn không xuất hiện lệnh chọn đường dẫn cho bạn để chọn tờ khai cần ký, bạn làm theo 3 bước sau:        Bước 1: Kiểm tra xem Java máy bạn đã có hay chưa? Nếu chưa có thì cài vào. Nếu có rùi rồi thì xem nó có phù hợp hay chưa? nếu chưa…

Read More
Gallery Lỗi Java Lỗi tờ khai 

Lỗi Application Blocked By Java Security

Lỗi Application Blocked By Java Security Trường hợp gặp thông báo lỗi như hình dưới đây: Bạn cần làm theo các bước sau:Bước 1:      – Copy địa chỉ cần nộp tờ khai (Nhớ là chính xác từng chi tiết của trang web)Bước 2:      – Vào Start/Control Panel/Java/Security/Edit Site List/Add     – Past link vừa mới Copy ở bước 1     – Chọn Ok/Ok.Bước 3:      – Mở lại trình duyệt, đăng nhập lại và bắt đầu nộp tờ khai.Nếu còn chưa rõ, bạn co thể xem video hướng dẫn bên dưới.Chúc các bạn thành công! Video hướng…

Read More