loi Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

"Không chấp nhận tờ khai quyết toán thuế 05/QTT-TNCN do thiếu phụ lục"

       Trường hợp khi bạn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN mà không có phát sinh chi phí nhân công, khi kết xuất ra thì sẽ không có phần phụ lục. Và khi bạn dùng file này để nộp, thì Chi cục thuế sẽ thông báo là “Tờ khai không được chấp nhận vì không có phụ lục đi kèm”       Cách giải quyết rất đơn giản: Bước 1: Khi lập tờ quyết toán, trong phần phụ lục thêm bất kỳ 1 Tên NLĐ ở chỉ tiêu 07 và…

Read More
Lỗi tờ khai Lỗi XSD Thủ thuật kế toán 

Lỗi..hoatdonglientuc..bctcDaKiemToan

       Khi bạn nộp BCTC thì gặp thông báo lỗi: “Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. – Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘hoatdonglientuc’. One of ‘{http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaithue”:bctcDaKiemToan}’ is expected”       Cách khắc phục có 2 cách:  – Cách 1:Nâng cấp lên HTKK 3.8.2 mới nhất  – Cách 2:Thêm thẻ <bctcDaKiemToan>false</bctcDaKiemToan> trước thẻ <hoatDongLienTuc>true</hoatDongLienTuc> như hình dưới đây:        (Bài viết này, mình tìm ra được cách khắc phục là do…

Read More
Lỗi XSD Thủ thuật kế toán 

Fix lỗi XSD tờ khai thuế dạng XML

       Như các bạn đã biết, trước đây mỗi khi file XML bị lỗi XSD chúng ta thường dùng Notepad++ để sửa trực tiếp trên file hoặc làm lại tờ khai mới. Nhưng gần đây bên Viettel đã cho ra công cụ sửa lỗi XSD theo cách khác bằng ToolfixXMLfile. Cách này do một bạn trong hội Webketoanfacebook chia sẽ, nay mình cũng xin chia sẽ lại cho các bạn biết và áp dụng:       Bước 1: Tải ToolfixXMLfile tại đây       Bước 2: Mở ToolfixXMLfile/Chọn file/Lựa chọn lỗi/Sửa lỗi file XML…

Read More
Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Cảnh báo 10: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng        Lỗi này tuy thông báo lỗi không giống lỗi tờ khai không đúng định dạng XSD nhưng cách sửa tờ khai tương tự Nguyên nhân gây ra lỗi:    – NNT chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp    – NNT đã đăng ký nhưng sai kiểu kỳ kê khai (ví dụ NNT đang nộp tờ khai theo quý nhưng lại đăng ký là theo tháng): Nếu gặp trường hợp này NNT vui lòng đăng ký…

Read More
Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 525. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'

Cảnh báo 9: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 525. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’. Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá  trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.

Read More
Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Lỗi cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’

Cảnh báo 8: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.         Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT chỉ cần dùng Notepad++ sửa lại cho đúng và lưu lại là được.

Read More
Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'

Cảnh báo 7: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.           Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 “Số thuế TNCN đã khấu trừ”. Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống). 

Read More
Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty'

Cảnh báo 6: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.          Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:    + Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701    + Tờ khai thuế tiêu thụ…

Read More
Gallery Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'date'

[right-post] Cảnh báo 5: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.       Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau: [right-post]

Read More
Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 102. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonDKiTiepSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected

Cảnh báo 4: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected. Dùng Notepad++ sữa lại cho đúng

Read More