loi Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

"Không chấp nhận tờ khai quyết toán thuế 05/QTT-TNCN do thiếu phụ lục"

       Trường hợp khi bạn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN mà không có phát sinh chi phí nhân công, khi kết xuất ra thì sẽ không có phần phụ lục. Và khi bạn dùng file này để nộp, thì Chi cục thuế sẽ thông báo là “Tờ khai không được chấp nhận vì không có phụ lục đi kèm”       Cách giải quyết rất đơn giản: Bước 1: Khi lập tờ quyết toán, trong phần phụ lục thêm bất kỳ 1 Tên NLĐ ở chỉ tiêu 07 và…

Read More