DOWNLOAD PRESET Thiết bị phòng chụp Studio 

LR PRESET TĂNG CƯỜNG VÀ CẢI THIỆN MÀU SẮC HÌNH ẢNH

Đưa hình ảnh du lịch và kỳ nghỉ của bạn lên tầm cao mới với bộ sưu tập Wonderlust Lightroom đẹp.

Bao gồm:

  • 10 Preset Lightroom
  • Làm việc với JPG và Raw

                                                                                              DOWNLOAD

 Nguồn Designervn.net


Leave a Comment