Macro tạo phân số trong Word 2007

(Tin học văn phòng) – Nếu bạn thường xuyên phải đánh các phân số trong Word, công việc này có thể làm tốn nhiều thời gian. Như bạn đã biết, ta có thể sử dụng các trường (Field) để gõ phân số, tuy nhiên thật khó khăn khi phải nhớ hết công thức của nó. Vì vậy bạn nên tạo một Macro giúp mình làm việc này.

Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Xem trên Youtube

Trước tiên bạn mở Word, ấn tổ hợp phím Alt + F11. Khi xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic, bạn vào Menu InsertModule và nhập đoạn mã dưới đây.

Sub InsertFraction()
  Dim Tuso As String
  Dim Mauso As String
  Tuso = InputBox(“Ban hay nhap tu so:”, “Tu so”)
  If Tuso <> “” Then
  Mauso:
  Mauso = InputBox(“Ban hay nhap mau so:”, “Mau so”)
  If Mauso = “0” Then
  MsgBox “Mau so khong the la gia tri 0 duoc.”, , “Khong dung”
  GoTo Mauso
  Else
  If Mauso <> “” Then
      ActiveDocument.Fields.Add Range:=Selection.Range, _
Type:=wdFieldEmpty, Text:=”EQ f(” & Tuso & “, ” & Mauso & ” )”, _
PreserveFormatting:=False
  End If
  End If
  End If
End Sub
Nhập xong Code, nhấn Alt+Q để trở về cửa sổ Word. Mỗi khi cần tạo phân số, bạn vào Tab ViewMacros, chọn InsertFraction và nhấn nút Run.

Công việc của bạn tiếp theo là nhập phân số mong muốn.

Tin học văn phòng


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment