Mẫu Nghị định Thủ thuật kế toán 

Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất năm 2018 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ

[right-post] Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất năm 2018 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 01/01/2018 (Thay thế cho Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo thông tư số 156) 1. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Xem mẫu tờ khaiTải mẫu tờ khai 2. Cách lập tờ khai lệ phí môn bài Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài Bậc thuế Tiểu mục Trên 10 tỷ đồng 1 3.000.000 đồng/năm Bậc…

Read More