Kế Toán Misabamboo 

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2018 R5.0.0.4 ngày 15/6/2018

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2018 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán. MISA Bamboo.NET 2018 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán. MISA Bamboo.NET 2018 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất – Microsoft .NET và cơ sở dữ liệu SQL Server…

Read More