Samsung 

Mở mã bảo vệ Samsung Galaxy Y (GT s5360)

Nhatthienkt.com –   Thủ thuật này không có mục đích phá hoại máy điện thoại người khác mà chỉ áp dụng khi một chút sơ  suất cho trẻ con chơi hoặc bạn bè nghịch thao tác vượt giới hạn nhập sai mật khẩu mở máy điện thoại.

Trên đây là cách để mở khoá cho điện thoại Samsung Galaxy Y (dòng GT S5360 nói riêng)

Các bước thực hiện

Bước 1: Đợi tắt hẳn nguồn bàn phím thì bấm và giữ đồng thời 3 phím sau và thực hiện theo thứ tự Volume up + Home + Power. Đợi tí xíu màn hình mở sáng lên thì bỏ giữ nút Power ra và tiếp tục giữ hai nút còn lại Volume up + Home.
Bẻ mật khẩu mở mã bảo vệ Samsung Galaxy Y (GT s5360)
  

Leave a Comment