Kinh nghiệm chăm sóc Đồng hồ 

Một người nên sở hữu bao nhiêu kiểu đồng hồ là hợp lý

Một người nên sở hữu bao nhiêu kiểu đồng hồ là hợp lý

Tùy theo sở thích, tính chất công việc và môi trường sinh hoạt hằng ngày của một người ra sao sẽ phần nào quyết định người ấy nên sở hữu bao nhiêu kiểu đồng hồ là hợp lý.

Tại sao phải như vậy? Đơn giản vì một một chiếc đồng hồ sẽ mang một chức năng và giá trị riêng nên không thể dùng một kiểu đồng hồ cho tất cả tình huống được. Xem tiếp »

Leave a Comment