Vu vơ 

Ngày qua

bảo bình
Ngày 3/09/2016

Qua mình xem pháo bông một mình, nhìn pháo hoa chỉ khiến mình nhớ tới chuyện qua. Tuy đã bình lặng hơn nhưng mình vẫn không quên được, hay mình vẫn chưa chấp nhận được. Thời gian.. chưa đủ. Mình muốn có ai đó đi đâu đó cùng mình.. những lúc như thế, mình sẽ cảm thấy không đơn độc, một người không liên quan chuyện cũ, mình sẽ không nhớ, sẽ không gợi nhớ điều gì.. Xem tiếp »

Leave a Comment