Mẫu Nghị định Thủ thuật kế toán 

Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất năm 2018 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ

[right-post] Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất năm 2018 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 01/01/2018 (Thay thế cho Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo thông tư số 156) 1. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Xem mẫu tờ khaiTải mẫu tờ khai 2. Cách lập tờ khai lệ phí môn bài Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài Bậc thuế Tiểu mục Trên 10 tỷ đồng 1 3.000.000 đồng/năm Bậc…

Read More
Nghị định Thủ thuật kế toán 

Thuế môn bài phải nộp năm 2018

Thuế môn bài sẽ tăng mức đóng vào năm 2018 Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới sẽ tăng lên đáng kể từ ngày 1/1/2018. 1. Mức đóng:Tại điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:  Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD(Trường hợp không có…

Read More
BHXH Nghị định Thủ thuật kế toán 

Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Hướng dẫn luật BHXH bắt buộc

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội…

Read More
Nghị định Thủ thuật kế toán 

Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 Tổng hợp điểm mới nhất về lương tối thiểu vùng

             Sau đây là những điểm mới của Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với ng ười lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 1. Tăng mức lương tối thiểu vùng    Cụ thể như sau:     – Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm…

Read More