Nhận làm báo cáo thuế tại Hà Nội

Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng tại Hà Nội, nhận làm quyết toán thuế, nhận làm sổ sách kế toán; với 7 năm kinh nghiệm làm quyết toán thuế và làm kế toán trưởng các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Sản xuất, thương mại, dịch vụ


Tôi chuyên nhận làm kế toán tại nhà, nhận làm báo cáo thuế tại Hà Nội, báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm, báo cáo tài chính, quyết toán cuối năm, vào sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, những dịch vụ kế toán.

Hotline: 0949.173.813

Với 7 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, sổ sách, làm việc với cơ quan thuế tại địa bàn Hà Nội. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt mọi công việc kế toán.

Nhận làm báo cáo thuế tại Hà Nội, quyết toán thuế, nhận làm sổ sách gồm các công việc sau:
– Báo cáo thuế hàng tháng, làm báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng, báo cáo thuế TNDN tạm tính, tình hình sử dụng hóa đơn quý, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, hạch toán chứng từ, lập sổ sách, lập báo cáo quý, báo cáo tài chính hàng năm, quyết toán năm.
– Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
– Hạch toán và quyết toán thuế, sổ sách theo yêu cầu của doanh nghiệp.
– Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán. Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
– Tư vấn kế toán thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.
– Tư vấn nghiệp vụ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc trong lĩnh vực kế toán.
– Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc và làm việc với các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng và quyết toán số liệu cũ.
– Tư vấn doanh nghiệp mới thành lập, cụ thể: Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp, quy trình mua hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn VAT, đăng ký lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký kê khai thuế hàng tháng …
– Được tư vấn thuế và cập nhật các chính sách thuế mới nhất.
– Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ,…
– Kiểm tra các chứng từ và sổ sách các năm.
– Đăng ký hợp đồng lao động, đăng ký Mã số thuế cá nhân, BHXH, BHYT …
– Các công việc khác phát sinh mà công ty cần giải quyết.

Xin hãy liên hệ với tôi: Hotline: 0949.173.813

Leave a Comment