Kế Toán 

Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2 – Hướng dẫn gõ Tiếng Việt trên HTKK3.4.2

Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2 cập nhật 7/4/2018 là phần mềm miễn phí hỗ trợ kê khai thuế qua mạng bởi Tổng cục thuế Việt Nam.

Link tải Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2

Bạn nên cài thêm phần mềm đọc thuế: iTaxviewer 1.3.0 

Hướng dẫn có Tiếng Việt không bị lỗi trên Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2

Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2 - Hướng dẫn gõ Tiếng Việt trên HTKK3.4.2
Bước 1: Bạn mở Unikey, nếu bạn chưa tải Unikey. Link tải Unikey
Bước 2: Nhấp vào Mở rộng
Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2 - Hướng dẫn gõ Tiếng Việt trên HTKK3.4.2
Bước 3: Tick chọn “luôn sử dụng Clipboard cho unicode”
Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2 - Hướng dẫn gõ Tiếng Việt trên HTKK3.4.2
Bước 4: Đóng unikey và test trên HTKK3.4.2 Ok luôn nhé.
Phần mềm kê khai thuế HTKK3.4.2 - Hướng dẫn gõ Tiếng Việt trên HTKK3.4.2
Chúc bạn thành công!

Leave a Comment