Photoshop – Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16

Bài giảng 45: Tìm hiểu ý nghĩa các lệnh Blend
jwplayer(‘VideoPS45’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSDJrUmw3dVhnQXc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSDJrUmw3dVhnQXc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 46: Chỉnh sáng và chỉnh tối một bức ảnh với blend

jwplayer(‘VideoPS46’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUjhDWnoyOW9ydVE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUjhDWnoyOW9ydVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 47: Loại bỏ background một cách nhanh chóng

jwplayer(‘VideoPS47’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQUhNQklkQmtqcHM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQUhNQklkQmtqcHM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 48: Tách tóc siêu nhanh và đẹp với blend

jwplayer(‘VideoPS48’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZjNJQVc1cF9MUEE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZjNJQVc1cF9MUEE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 49: Sử dụng Blending để chỉnh màu như nào?

jwplayer(‘VideoPS49’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM3ZhQWphLTVDVW8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqM3ZhQWphLTVDVW8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 50: Project 05 Ứng dụng Blending để làm kỹ xảo

jwplayer(‘VideoPS50’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTDl6UVVJZXV6cVE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTDl6UVVJZXV6cVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.2/16
Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.1/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.2/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment