Photoshop – Giới thiệu khóa học Photoshop online – Phần 1/16

Bài giảng 1: Lời giới thiệu về khóa học Photoshop

jwplayer(‘VideoPS1’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcV8wTWVxVG1QVzQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqcV8wTWVxVG1QVzQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng file bài tập thực hành

jwplayer(‘VideoPS2’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUHFkNkxPVi1LRnc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUHFkNkxPVi1LRnc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Làm quen với Photoshop Phần 2.1/16
Làm quen với Photoshop Phần 2.2/16
Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment