Photoshop – Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16

Bài giảng 10: Tìm hiểu về bit depth
jwplayer(‘VideoPS10’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd3d3c1pqZ004b3c’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqd3d3c1pqZ004b3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 11: Kích thước file ảnh (image size) và làm chủ các thông số

jwplayer(‘VideoPS11’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZ1BIVlc5dXpFMUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZ1BIVlc5dXpFMUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 12: Định cỡ in cho một bức ảnh với công cụ crop

jwplayer(‘VideoPS12’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRHR2TUszQk1WeTA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRHR2TUszQk1WeTA, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 13: Xử lý một bức ảnh bị nghiêng lỗi thường gặp sau khi chụp

jwplayer(‘VideoPS13’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWVRiajloZFJwSEU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWVRiajloZFJwSEU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 14: Convert không gian màu cho một bức ảnh

jwplayer(‘VideoPS14’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVHZCdWx3MEhJWTA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVHZCdWx3MEhJWTA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Làm quen với Photoshop Phần 2.1/16
Làm quen với Photoshop Phần 2.2/16
Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment