Photoshop – Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16

Bài giảng 76: Chỉnh màu cho sông nước

jwplayer(‘VideoPS76’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQXRVV1FTVlhlUlE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQXRVV1FTVlhlUlE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 77: Chỉnh màu cho cây cối

jwplayer(‘VideoPS77’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqckxqcnl2cy1wcHM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqckxqcnl2cy1wcHM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 78: Chỉnh ảnh phong cảnh theo phong cách HDR

jwplayer(‘VideoPS78’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRGRWX2dTOEF1UVk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRGRWX2dTOEF1UVk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 79: Cách tạo hiệu ứng ánh sáng Ray of Light

jwplayer(‘VideoPS79’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRVBsVUJMU19fa0U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRVBsVUJMU19fa0U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment