Photoshop – Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16

Bài giảng 71: Giới thiệu project 08

Download file thực hành Project tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWTFkMDdNVEd5Ykk/view

jwplayer(‘VideoPS71’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSlplcFFGU3VMZk0’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSlplcFFGU3VMZk0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 72: Chỉnh góc nghiêng của ảnh

jwplayer(‘VideoPS72’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOVBqSkxUaDhaT0U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqOVBqSkxUaDhaT0U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 73: Làm tăng chi tiết của mây

jwplayer(‘VideoPS73’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbTB4b1JjU3QybzQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqbTB4b1JjU3QybzQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 74: Hướng dẫn ghép mây

jwplayer(‘VideoPS74’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqT0dTRXFtb3owdG8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqT0dTRXFtb3owdG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 75: Chỉnh màu cho bầu trời

jwplayer(‘VideoPS75’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTE52RVE2YzF1RWM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTE52RVE2YzF1RWM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment