Photoshop – Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16

Bài giảng 67: Chỉnh màu son môi và makeup khuôn mặt
jwplayer(‘VideoPS67’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRlZKSWRpU2pvaHM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRlZKSWRpU2pvaHM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 68: Chỉnh mượt và nhuộm màu cho tóc

jwplayer(‘VideoPS68’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdmx6THBpZ2RhdWs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdmx6THBpZ2RhdWs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 69: Chỉnh sửa cấu trúc khuôn mặt hoặc cơ thể

jwplayer(‘VideoPS69’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeTZjcEFfN1JfazA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqeTZjcEFfN1JfazA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 70: Project 07 Retouch ảnh chân dung

jwplayer(‘VideoPS70’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqelBzdGRMUzk5Ukk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqelBzdGRMUzk5Ukk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.1/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.2/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment