Photoshop – Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16

Bài giảng 63: Giới thiệu project 07

Download bài tập thực hành phần 9 tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaHVGeFVjT3hFMDA/view

jwplayer(‘VideoPS63’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMGhfaDlvSGFCejg’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMGhfaDlvSGFCejg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 64: Kỹ thuật chỉnh sáng và màu cho mắt

jwplayer(‘VideoPS64’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZU1DWnBSY3prT0k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZU1DWnBSY3prT0k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 65: Loại bỏ mụn và các nếp nhăn trên khuôn mặt

jwplayer(‘VideoPS65’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcm05WTFfNXVyTG8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqcm05WTFfNXVyTG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 66: Làm mịn và làm căng da mặt

jwplayer(‘VideoPS66’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbms5NW5PRG0zRWc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqbms5NW5PRG0zRWc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.1/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.2/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16

Leave a Comment