Photoshop – Làm quen với Photoshop Phần 2.2/16

Bài giảng 7: Thiết lập giao diện làm việc theo thói quen
jwplayer(‘VideoPS7’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQ2NjVEtVWndHWk0’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQ2NjVEtVWndHWk0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 8: Đặt phím tắt cho các công cụ hay sử dụng

jwplayer(‘VideoPS8’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRzdpVEZXRFRoVGs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRzdpVEZXRFRoVGs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 9: Các thao tác tắt cơ bản khi làm việc với photoshop

jwplayer(‘VideoPS9’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdG43Tl9BUFdfUEk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdG43Tl9BUFdfUEk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Giới thiệu khóa học Photoshop online – Phần 1/16
Làm quen với Photoshop Phần 2.1/16
Làm quen với Photoshop Phần 2.2/16
Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment