Photoshop – Làm quen với Photoshop Phần 2.1/16

Bài giảng 3: Làm quen với giao diện làm việc của Photoshop
jwplayer(‘VideoPS3’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSFFQRXZENmF2VmM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSFFQRXZENmF2VmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 4: Giới thiệu thanh công cụ tool panel

jwplayer(‘VideoPS4’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOEFZald3OGlCX00’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqOEFZald3OGlCX00’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 5: Tổ chức các cửa sổ tài liệu làm việc arrange document

jwplayer(‘VideoPS5’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRTFLckRKblVZdTQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRTFLckRKblVZdTQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 6: Làm chủ các panel của chương trình

jwplayer(‘VideoPS6’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqS2xyanhtSTFfWHc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqS2xyanhtSTFfWHc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Giới thiệu khóa học Photoshop online – Phần 1/16
Làm quen với Photoshop Phần 2.1/16
Làm quen với Photoshop Phần 2.2/16
Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment