Photoshop – Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16

Bài giảng 26: Giới thiệu về Project

Download file Project bài học tại đây: https://drive.google.com/open?id=0Bw8q1T1hvjCqQW9OY0U1MXgzTmM

jwplayer(‘VideoPS26’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqS05la0RvWWV2Q1k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqS05la0RvWWV2Q1k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 27: Tìm hiểu về layer và cách quản lý các đối tượng

jwplayer(‘VideoPS27’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaldPYnhvMEdLRTg’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqaldPYnhvMEdLRTg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 28: Các thao tác cơ bản khi sử dụng layer

jwplayer(‘VideoPS28’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUXpIUU9LRDJkakU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUXpIUU9LRDJkakU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 29: Các cách tạo mới một layer

jwplayer(‘VideoPS29’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd2Q3dFJ4TTQ3VzQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqd2Q3dFJ4TTQ3VzQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 30: Quản lý layer bằng bộ lọc mới của photoshop

jwplayer(‘VideoPS30’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRUtPZkpLazNjZ0E’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRUtPZkpLazNjZ0E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.2/16
Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16

Leave a Comment