Photoshop – Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.2/16

Bài giảng 41: Tô màu color overlay
jwplayer(‘VideoPS41’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOHdlRThEY3VZQlk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqOHdlRThEY3VZQlk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 42: Tô màu Gradient overplay

jwplayer(‘VideoPS42’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbnRfbkgxR2hidGc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqbnRfbkgxR2hidGc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 43: Tô màu Pattern overplay

jwplayer(‘VideoPS43’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdW81Z2tFT2VjWTA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdW81Z2tFT2VjWTA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 44: Tăng tốc với Layer style

jwplayer(‘VideoPS44’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSzRfSDJXTnZCQjg’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSzRfSDJXTnZCQjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.2/16
Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment