Photoshop – Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16

Bài giảng 37: Giới thiệu về Project Layer Style

Download bài tập thực hành: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqUWdoSFBTdXJUYTg/view

jwplayer(‘VideoPS37’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOFVtM3lpQlBQd3c’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqOFVtM3lpQlBQd3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 38: Tạo bóng đổ Dropshadow

jwplayer(‘VideoPS38’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqV2JuWTZSU0VjeEU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqV2JuWTZSU0VjeEU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 39: Hiệu ứng Stroke và Glow

jwplayer(‘VideoPS39’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeVV6Mk1jRy1UZmM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqeVV6Mk1jRy1UZmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 40: Hiệu ứng tạo khối Bevel & Emboss

jwplayer(‘VideoPS36’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVEhiWEpUWEFVT28’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVEhiWEpUWEFVT28’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.2/16
Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16

Leave a Comment