Photoshop – Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16

Bài giảng 96: Nhóm hiệu ứng filter gallery

Download file bài tập thực hành tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqU1l4em5qVGppd0k/view

jwplayer(‘VideoPS96’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQmJpejdfT0MxWkE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQmJpejdfT0MxWkE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 97: Khắc phục hiệu ứng méo ảnh

jwplayer(‘VideoPS97’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqa3pidEJfSGt1cUU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqa3pidEJfSGt1cUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 98: Nhóm hiệu ứng blur

jwplayer(‘VideoPS98’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR3dnWVEtcjd5ZFE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqR3dnWVEtcjd5ZFE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 99: Nhóm hiệu ứng blur gallery

jwplayer(‘VideoPS99’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUUNrZTYtM1hWVUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUUNrZTYtM1hWVUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16
Tạo ảnh động – Phần 14/16
Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment