Photoshop – Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16

Bài giảng 21: Sử dụng chức năng Color range để tạo vùng chọn

Download file Project bài học tại đây: https://drive.google.com/open?id=0Bw8q1T1hvjCqeVdqY3JVeXN2TFk

jwplayer(‘VideoPS21’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN1AwMTV3RHRteFU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqN1AwMTV3RHRteFU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 22: Biên tập chỉnh sửa vùng chọn với refine edge

jwplayer(‘VideoPS22’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNmI2NUNKYld5SG8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqNmI2NUNKYld5SG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 23: Tách tóc sao cho nhanh và hiệu quả

jwplayer(‘VideoPS23’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNzZZbldmREI3SDQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqNzZZbldmREI3SDQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 24: Tạo vùng chọn với công cụ Pen tool

jwplayer(‘VideoPS24’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZWV0Q3ZtQk1LQ3c’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZWV0Q3ZtQk1LQ3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 25: Hoàn thiện Project 01

jwplayer(‘VideoPS25’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM1d2dWdPbXE5Zmc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqM1d2dWdPbXE5Zmc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment