Photoshop – Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16

Bài giảng 15: Giới thiệu về Project 01 – Tác phẩm đầu tay của bạn

Download file Project bài học tại đây: https://drive.google.com/open?id=0Bw8q1T1hvjCqeVdqY3JVeXN2TFk

jwplayer(‘VideoPS15’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMDZiWEF3TkRoUkk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMDZiWEF3TkRoUkk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 16: Sử dụng công cụ Marquee Selection

jwplayer(‘VideoPS16’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcjRBWVpHckM4c0E’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqcjRBWVpHckM4c0E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 17: Công cụ Lasso và Polygonal Lasso

jwplayer(‘VideoPS17’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYlc2eV9IeUVfQVE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqYlc2eV9IeUVfQVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 18: Vẽ vùng chọn tự động với Magnetic Lasso

jwplayer(‘VideoPS18’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdWxzV1o5THl5TWs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdWxzV1o5THl5TWs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 19: Sức mạnh của công cụ chọn Magic Wand

jwplayer(‘VideoPS19’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUHlUU083NG9OV3M’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUHlUU083NG9OV3M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 20: Tăng tốc với công cụ Quick Selection

jwplayer(‘VideoPS20’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVlNZR0d6ODFnWjQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVlNZR0d6ODFnWjQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment