Photoshop – Tạo ảnh động – Phần 14/16

Bài giảng 104: Tạo ảnh động đơn giản với frame by frame
jwplayer(‘VideoPS104’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN0RaTkI3OW1MM3M’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqN0RaTkI3OW1MM3M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 105: Tạo hình quả địa cầu đang xoay

jwplayer(‘VideoPS105’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMjZGclBfcjVJZUU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMjZGclBfcjVJZUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16
Tạo ảnh động – Phần 14/16
Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16
Tổng kết khóa học photoshop – Phần 16/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment