Photoshop – Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16

Bài giảng 92: Chèn và tạo hiệu ứng cho logo

Download bài tập thực hành phần 11 tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSFBPa0RsQTVoeEk/view

jwplayer(‘VideoPS92’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSlp4WUtFWnN3S28’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSlp4WUtFWnN3S28’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 93: Biên tập nội dung văn bản

jwplayer(‘VideoPS93’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZ05wRzRtVkliTTQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZ05wRzRtVkliTTQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 94: Hướng dẫn làm Button hoàn thiện Project 10

jwplayer(‘VideoPS94’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTkJ6Q21aaEc0V1k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTkJ6Q21aaEc0V1k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 95: Tối ưu hóa hình ảnh khi đưa lên web

jwplayer(‘VideoPS95’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVFFMRHZmM0xMZG8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVFFMRHZmM0xMZG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment