Photoshop – Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16

Bài giảng 88: Giới thiệu project 10

Download bài tập thực hành phần 11 tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSFBPa0RsQTVoeEk/view

jwplayer(‘VideoPS88’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRUVFZURiSWtEdjA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRUVFZURiSWtEdjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 89: Tạo mới một sản phẩm banner

jwplayer(‘VideoPS89’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWF9nRUJyV3NCc1U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWF9nRUJyV3NCc1U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 90: Tạo kỹ xảo cho hình ảnh background

jwplayer(‘VideoPS90’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWUtfX0JISlZ4VlU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWUtfX0JISlZ4VlU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 91: Chèn các hiệu ứng ánh sáng và nhân vật

jwplayer(‘VideoPS91’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYTBpNTlRVkloZnc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqYTBpNTlRVkloZnc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment