Photoshop – Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16

Bài giảng 84: Sử dụng Clipping Mask để đóng khung hình ảnh

jwplayer(‘VideoPS84’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY1ZQQzhIQTRqSUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqY1ZQQzhIQTRqSUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 85: Làm việc với văn bản charater

jwplayer(‘VideoPS85’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTzZ1U0hZWXEtU1U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTzZ1U0hZWXEtU1U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 86: Làm việc với văn bản paragraph

jwplayer(‘VideoPS86’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqa2xNMFNoMlBNamc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqa2xNMFNoMlBNamc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 87: Hoàn thiện Project

jwplayer(‘VideoPS87’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQUdvOHdVREtHc3c’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQUdvOHdVREtHc3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment