Photoshop – Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16

Bài giảng 80: Giới thiệu project 09

Download bài tập thực hành phần 11 tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSFBPa0RsQTVoeEk/view

jwplayer(‘VideoPS80’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqX0N1UXlVc0JlYUU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqX0N1UXlVc0JlYUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 81: Sử dụng action để tạo giao diện trang web

jwplayer(‘VideoPS81’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUHdTSUlEVVd0bmc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUHdTSUlEVVd0bmc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 82: Hướng dẫn vẽ các hình cơ bản

jwplayer(‘VideoPS82’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqREpsd1JFdWY1ZGc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqREpsd1JFdWY1ZGc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 83: Cách chỉnh sửa các hình với các điểm node

jwplayer(‘VideoPS83’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMXEtSE5QZlpfTjA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMXEtSE5QZlpfTjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16

Leave a Comment