Photoshop – Tổng kết khóa học photoshop – Phần 16/16

Bài giảng 108: Tổng kết khóa học

jwplayer(‘VideoPS108’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdTZMSVVBSUpQX1E’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdTZMSVVBSUpQX1E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16
Tạo ảnh động – Phần 14/16
Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment