PM Kế toán Thủ thuật văn phòng Windows 

Khắc phục lỗi Run-time error '13' trong phần mềm Unesco

[right-post]      Khi bạn sử dụng phần mềm Unesco, khi bạn vào “Nhập chứng từ” thì xuất hiện thông báo: Lỗi Run-time error ’13’ (như hình dưới đây)      Nguyên nhân: Là do hai kiểu dữ liệu không trùng nhau, cái này rất có thể do file chạy Unesco: Kế toán máy bị chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến lỗi giữa dữ liệu nhập vào với dữ liệu sổ sách.     Cách khắc phục:        – Cách 1: Chỉnh sửa lại năm hệ thống hiện hành thành năm của file tài chính. Cách này rất…

Read More
PM Kế toán Thủ thuật văn phòng Windows 

Khắc phục lỗi Run-time error '70' permission denied trong phần mềm Unesco

[right-post]1) Cách 1: Tùy chỉnh trong Control Panel      Trường hợp khi bạn vào phần mềm Unesco. Sau đó vào mục vào “Kế toán chi tiết” thì xuất hiện thông báo: “Lỗi Run-time error ’70’ permission denied”(như hình dưới đây)      Nguyên nhân: Là do máy tính của bạn có đặt quyền quản trị, nên không thể chạy hết được phần mềm.     Cách khắc phục:       Bạn vào Start/Control panel/ User accouts/Change user accounts control panel setting/tại đây kéo thanh trượt đến mức dưới cùng là Never Notify/OK   …

Read More