Tài liệu tlPowerPoint 

PowerPoint 2010: Đóng gói bài trình chiếu trong PowerPoint 2010

Sau khi soạn hoàn thành một bài trình chiếu PowerPoint với nhiều Font chữ, hình ảnh, âm thanh, … rất đẹp. Nhưng khi Copy qua máy khác để báo cáo, thuyết trình hay gửi cho người khác xem thì lại bị lỗi thiếu Font, thiếu file âm thanh, … Hay máy người khác không có chương trình PowerPoint để trình chiếu thì phải làm sao??. PowerPoint hỗ trợ đóng gói bài trình chiếu để giải quyết các vấn đề này.
Đóng gói bài trình chiếu PowerPoint sẽ tổng hợp tất cả các file có liên quan đến bài trình chiếu vào 1 Thư mục và tạo thêm 1 link đường dẫn cho phép download file trình chiếu tự động PowerPoint khi máy tính không có cài đặt chương trình PowerPoint.
Đóng gói bài trình chiếu PowerPoint còn hỗ trợ xuất ra đĩa CD (nếu máy tính có ổ ghi) để ghi đĩa CD làm tài liệu lưu trữ hay gửi cho người khác.
Mở Slide PowerPoint cần đóng gói => Vào File => Chọn Save & Send => Chọn Package Presentation for CD => Chọn Package for CD

Trong cửa sổ Package for CD:
·         Name the CD: Đặt tên cho CD muốn đóng gói.
·         Option: Trong mục Option cho phép đặt Password để bảo vệ file được đóng gói.
·         Copy to Folder: Chọn kiểu đóng gói lưu lại dạng Thư mục trên máy tính.
·         Copy to CD: Chọn kiểu đóng gói xuất ra đĩa CD để ghi ra đĩa CD nếu máy tính có ổ ghi.

Thí dụ chọn kiểu đóng gói Copy to Folder => Trong cửa sổ Copy to Folder:
·         Folder name: Đặt tên cho Thư mục sẽ chứa tất cả dữ liệu được đóng gói.
·         Location: Chọn nơi lưu trữ dữ liệu được đóng gói.

Chọn OK để hoàn thành quá trình đóng gói.
Kết quả đóng gói sẽ được lưu lại vào 1 Thu mực trên máy tính. 

Chúc các bạn thành công!

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment