Diễn Đàn SEO 

Quy trình cách chạy quảng cáo google quỵt tiền như nào

Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn kiến thức về các chạy quảng cáo google adwords quỵt tiền hoàn toàn ổn cho người sài không có hình thức móc túi tiền từ người khác mà móc túi ngay từ google ! Đây là kiến thức dựa theo các tư duy về mặt toán hoặc và một số lỗ hổng của Google.com !

Các bước quy trình chạy quảng cáo móc tiền Google Verson 1

  • Bước 1 : Bạn vui lòng vào đây xem bài viết đăng ký tài khoản Gmail tại đây  http://itech.nisava.com/cach-dang-ky-nhieu-tai-khoan-gmail-khong-can-xac-minh/ để tạo cho mình một Project quy trình chạy quảng cáo 30 ngày móc tiền Google
  • Bước 2 : Sau khi bạn có được một tài khoản Gmail như trên rồi vui lòng truy cập vào địa chỉ sau : Google.com/Ncr tiến hàng bước B3
  • Bước 3 : Truy cập vào địa chỉ sau để đăng ký cho mình một tài khoản gọi là tài khoản đại lý của Google adwords –  https://www.google.com/intl/vi/adwords/myclientcenter/ ( Note : dùng đúng tài khoản gmail đã tạo theo đúng quy tắc tôi đã chỉ các bạn ở bước 2 )
  • Bước 4 : Sau kho đăng ký thành công 1 tài khoản MCC adwords rồi vui lòng cân đối tư duy chiến lược cài quảng cáo Google – Để hiểu được tư duy cài này bạn phải là một người đã am hiểu về chạy quảng cáo google adwords rồi ! Nếu ví dụ Google đang có điều khoản được nợ A tiền sau một thời gian nhất định kể từ khi acess được visa vào … thì bạn cần cân đôi cách cài rồi móc túi tiền Google sao cho hợp lý với sơ đồ tư duy đó !
  • Nếu bạn chưa hiểu bước 4 thì vui lòng làm các Bước 5 này nhé : bước 5 cũng giúp bạn giảm được tiền chạy quảng cáo khá tốt nếu bạn có một tư duy thông thái như sau :
  • Một tài khoản gmail : thì chỉ được 1 vochoure vậy MCC chính là thế mạnh của cách tạo nhiều tài khoản adwords con để ad được nhiều Vochoure Việc chia và cân đối sao cho đến chu kỳ tuần hoàn của hàm toán học Google adwords các bạn sẽ có được quy trình này nếu trước khi chạy bạn cần phải tư duy lại bạn có thể mạnh ở Việc Vouchore không hay mạnh ở Việc làm bước 4.
  • Việc mua vochore giá trị 900k với mệnh gía 50k nếu các bạn chưa biết sài vui lòng tìm hiểu rồi thực hiện các bước tôi chia sẻ 50k tiền bạn phải bỏ lấy được 900k đó là điều mà với thị trường ngày càng khốc liệt này theo tôi đây là các sạch sẽ ổn nhất cho các bạn còn khá non tay về mảng adwords !
  • Để làm chặt chẽ được các bước này các bạn cần có một nền kiến thức tốt về Google adwords nhé ! Kiến thức tôi chia sẻ áp dụng cho các bạn khó vững về adowrds !

Leave a Comment