Adwords Tài liệu 

''Chính sách quảng cáo Google Adwords" Google Training ngày 29-08-2013

Tài liệu về “Chính sách quảng cáo Google Adwords” do đội ngũ nhân viên của Google ở Singapore hướng dẫn cho các đối tác của Google tại Việt Nam ngày 29/08/2013. Mình chia sẻ cho Anh/Em để nghiên cứu về tối ưu các chiến dịch để tránh vi phạm các chính sách quảng cáo của Google Adwords.

Nguồn: google

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment