Gallery SCT Thủ thuật kế toán 

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau: “a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực…

Read More
Gallery SCT Thủ thuật kế toán 

Trình tự thủ tục thực hiện thông báo và đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương

Trình tự thủ tục thực hiện thông báo và đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương        Để xem trình tự thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xuất tiến thương mại, bạn cần truy cập vào  trang chủ của Sở Công Thương. Sau đó vào Lĩnh vực xuất tiến thương mại. Tại đây, bạn sẽ thấy trình tự thủ tục cho từng loại hình mà bạn muốn đăng ký: 1. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm…

Read More
Gallery SCT Thông tin nhà nước Thủ thuật kế toán 

Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại

Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại Cơ quan thống kê Sở Công Thương Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Trình tự – Bước 1: Thương nhân kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân lên Trang www.khuyenmaihcmc.vn để được cấp tài khoản. – Bước 2: Sau khi đăng ký tài khoản, thương nhân có nhu cầu đăng ký thực khuyến mại đăng nhập vào Trang www.khuyenmaihcmc.vn với tài khoản đã được đăng ký và kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và…

Read More
Gallery SCT Thông tin nhà nước Thủ thuật kế toán 

Thủ tục Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại

Thủ tục Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại Cơ quan thống kê Sở Công Thương Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Trình tự Tổ chức, cá nhân thực hiện các hình thức khuyến mãi sau phải Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại tại Sở Công thương chấm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, gồm: – Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; – Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách…

Read More
SCT Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ,…

BỘ THƯƠNG MẠI – BỘ TÀI CHÍNH _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại _________________ Căn cứ Nghị…

Read More
SCT Thông tin nhà nước Thông tư Thủ thuật kế toán 

Một số hướng dẫn về khuyến mại

I. Các chương trình khuyến mại đã được chấp thuận: – Thông tin các chương trình khuyến mại đã được chấp thuậnII. Quyết định ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại–  Xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạiIII. Quy chế giải quyết hồ sơ khuyến mại và hội chợ triển lãm– Quyết đinh số 42/QĐ-XTTM về việc ban hành “Quy chế giải quyết hồ sơ khuyến mại và hội chợ triễn lãm”IV. Một số hướng dẫn…

Read More