DOWNLOAD Mẹo vặt chữa bệnh 

[SPECIAL] TỔNG HỢP HƠN 800 MẪU PRESET NHIỀU THỂ LOẠI HÌNH ẢNH


Trong bộ này gồm có

 • 250x Photographer’s Lightroom Preset Pack
 • 200x HDR Lightroom Presets
 • 200x Lightroom Wedding Presets
 • 125x Lightroom Vintage/Retro Presets
 • 100x Lightroom Matte Presets
 • 50x Fashion/Modle Presets
 • 50x Skin Re-Touch Lightroom Presets
 • 25x Lightroom Landscape Presets
 • *10x Watercolor Presets as a Bonus

Tính năng

 • Works on RAW. JPG & PNG
 • Works on Video
 • Professional & High Quality
 • One Click Apply
 • All presets have been tested with Adobe Lightroom CC

                                                                           DOWNLOAD


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment