blogspot 

Sửa lỗi Element li not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Nhatthienkt.net – ” Element li not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)” là lỗi khá phổ biến cho chuẩn SEO theo html5.

Nhận dạng lỗi

  • Cách sửa lỗi H1: Zero that is really bad cho blogspot
  • Chèn like facebook google + tweet vào blogspot chuẩn HTML5Xem hình minh họa

Sửa lỗi Element li not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Cách khắc phục đơn giản như sau

– Tìm vị trí và các tiện ích có chứa đoạn gay lỗi như trên. Ở trên là dòng 1476 và cột 4 chẳng hạn và có liên quan đến link htp://twitter.com/nhatthienkt
– Tìm và quan sát giữa hai thẻ <div> …. </div>
Ví dụ: Nó có dạng như
<div>
            <li></li>

            <li></li>
            <li></li>
 </div>

– Hãy thêm thẻ <ol> …. </ol> với cấu trúc như sau:
Tức là thêm vào giữa hai thẻ div.
<div>
  <ol>
           <li></li>
           <li></li>
           <li></li>
   </ol>
  </div>

Kiểm tra lại trang web của bạn tại địa chỉ:
http://validator.w3.org/
Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment