Thủ thuật máy tính Tuts 

Sữa lỗi khi chia sẻ link bài viết từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả

Hướng dẫn sữa lỗi khi chia sẻ link từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả

Đôi khi bạn chia sẻ một link bài viết từ website lên facebook, hay tạo một bài viết có chứa link từ website, nhưng hình ảnh thu nhỏ + mô tả về bài viết đó hiện lên không đúng, hay không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả về bài viết luôn, thì đó là do lỗi gì đó mình quên rồi, đại khái là do link đó chưa được xác định, nhất là với các link vừa mới được đăng tải từ website, gần như sẽ không hiện ảnh thu nhỏ khi chia sẻ link bài viết lên facebook. Xem tiếp »

Leave a Comment