Sức mạnh minh họa của Illustrator với Blend và Symbol tool – Phần 17/19

Bài học 85: Tạo hình siêu nhanh với công cụ Blend

jwplayer(‘VideoAI85’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdnBGc2UteXRsMXc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqekJ4UFZHQmN3Mlk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 86: Tô màu linh hoạt với công cụ Live Paint Bucket

Download bài tập thực hành của bài học 86: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqdlE3UjZGTTU4NVU/view

jwplayer(‘VideoAI86’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN2RtNTJSUkJCZUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaU81ZHBVZFUwMVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 87: Vẽ nhanh và hiệu quả với công cụ Symbol

Download bài tập thực hành của bài học 87: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZW5iMGpTMjdoX2c/view

jwplayer(‘VideoAI87’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNnUxOVVTa2xtbzA’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcm96U05TU1VDQjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 88: Sử dụng chức năng Envelope Distort để tạo hình hiệu quả

Download bài tập thực hành của bài học 88: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqQVpQOU9oX1hPRHc/view

jwplayer(‘VideoAI88’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVzZBZ0ZtaTRGaVU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRi1PQnowaTIzV3M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 89: Hoàn thiện bản vẽ

Download bài tập thực hành của bài học 89: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZFFKWWJVUXBsaHc/view
Download bài tập thực hành của bài học 89: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqMXRrV1JIc2Z0a3M/view

jwplayer(‘VideoAI89’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQ0NMdkZVa1NlYk0’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqREVZclF2c2NuV0k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment