Cài Đặt Domain Đăng Ký Tại Namecheap Cho Blogger

Bạn có thể dạo một vòng trên Google thì sẽ thấy có rất nhiều bài hướng dẫn cài đặt tên miền tùy chỉnh cho BlogSpot nhưng đại đa số là những bài hướng dẫn cài đặt tên miền tại những nhà cung cấp ở Việt Nam hoặc phổ biến hơn là Godaddy. Vậy một khi bạn đăng ký tên miền tại Namecheap thì phải cài đặt thế nào? Đây cũng là trường hợp của mình khi đăng ký một tên miền tại Namecheap. Và khi bắt tay vào cài đặt domain…

Read More