Singapore "hấp dẫn" khách du lịch nhất Đông Nam Á

Với hơn 104 triệu lượt du khách quốc tế vào năm 2015 và tăng trưởng trung bình 8%, ngành du lịch ở Đông Nam Á có tiềm năng tuyệt vời để giúp tăng trưởng nền kinh tế, tạo việc làm và phát triển khu vực. Tuy nhiên, quốc gia nào có thể hưởng lợi nhiều nhất từ ngành dịch vụ này? Bạn có thể không ngạc nhiên khi biết rằng những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như Vịnh Hạ Long và những địa danh văn hóa mang tính biểu…

Read More