Làm thế nào để xóa mọi định dạng trên Excel 2007 2010 2013 2016

Định dạng (Formats) và các thiết đặt do người dùng tạo lập, công cụ Formats rất hữu dụng (sẽ hướng dẫn trong các bài viết tiếp theo), tuy nhiên cũng có vài trường hợp các thiết đặt của người dùng tạo bảng biểu trên Excel làm bạn không ưng ý, bạn muốn sử dụng toàn bộ dữ liệu đó nhưng với cách trình bày khác thì xóa Định dạng (Formats) là cách nhanh nhất. Dưới đây là một ví dụ về 1 sheet tệp tin Excel được người làm ra…

Read More

Tính khoảng cách giữa hai ngày trong excel

Đôi khi bạn cần phải tính xem từ lúc thời điểm hiện tại đến trước đó là bao nhiêu ngày một cách chi tiết (mấy ngày, mấy tháng, mấy năm). Bạn có thể sử dụng Dateif cho trường hợp này, tuy nhiên không phải máy tính nào cũng chạy dateif vì vậy nếu gửi file excel cho một máy mà không chạy thì coi như công cốc. Dưới đây là công thức giúp bạn có thể tích được khoảng cách giữa hai ngày là bao nhiêu. Công thức tính khoảng…

Read More

Tạo thanh progress bar cho excel

Nhiều lúc chạy vòng lặp lớn nhìn cái excel chạy mà thấy mòn mỏi và không biết khi nào nó xong. Cảm giác lúc đó ức chế vô cùng, nhiều khi vội còn điên tiết hơn nữa. Để thân thiện và dễ chịu hơn thì dùng một Progress bar cho nó chạy và hiển thị việc mình làm được bao nhiêu phần trăm. Bước 1: Tạo form làm Progress bar Tạo một form với tên là userfrom1 (nếu đặt tên khác thì phải sửa lại code cho phù hợp) Đổi…

Read More

Gửi tin nhắn miễn phí bằng Excel

Bài viết này hoàn toàn miễn phí để giúp các bạn gửi tin nhắn hàng loạt đến khách hàng của mình một cách đơn giản nhất. Clickatell, voipbuster hay một vài bên cung cấp ứng dụng gửi sms hàng loạt đến khách hàng. Tuy nhiên để có thể gửi được hàng loạt tin nhắn bạn cần phải biết rất nhiều kỹ năng về lập trình. Còn bạn, bạn chỉ biết mỗi cái excel và muốn vọc nó trên excel thì dưới đây là tất cả những gì dành cho bạn. Việc…

Read More

Lấy địa chỉ IP và Mac của máy tính trong vba excel

Nhiều khi cần lấy địa chỉ IP đường mạng để phục vụ một lợi ích nhất định nào đó trong Excel. Ví dụ như viết một ứng dụng gửi tin nhắn bằng Excel tuy nhiên chỉ cho gửi tin nhắn trong một đường mạng nhất định nào đó mà thôi. 1. Lấy địa chỉ IP đường mạng Function GetMyPublicIP() As String    Dim HttpRequest As Object      On Error Resume Next    ‘Create the XMLHttpRequest object.    Set HttpRequest = CreateObject(“MSXML2.XMLHTTP”)    ‘Check if the object was created.   …

Read More

Tăng tốc cho vba trong excel

Để tăng tốc độ xử lý macro trong vba có rất nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một trong những cách đó. Public Function getSpeed(doIt As Boolean)    Application.ScreenUpdating = Not (doIt)    Application.EnableEvents = Not (doIt)    Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)End Function Cách sử dụng: Gọi function bằng: getSpeed (True) Đóng function bằng: getSpeed (False)

Read More

Không đếm giá trị lặp lại bằng (bỏ qua giá trị trùng lặp)

Có rất nhiều lúc chúng ta muốn đếm số lượng một danh sách nào đó tuy nhiên có quá nhiều giá trị lặp lại, trong khi mình cần lấy ra tổng số duy nhất trong danh sách đó.  Công thức kết hợp giữa hàm sumproduct và countif có thể giải quyết sự khó khăn này. =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(range,range)) Cách thức hoạt động Công thức sẽ xử lý từ trong ra ngoài, hàm countif sẽ đếm dữ liệu trong range theo từng giá trị riêng lẻ. Kết quả trong mảng lúc này sẽ…

Read More

Đếm trùng lặp bằng vba trong excel

Bạn cần phải đếm xem có bao nhiêu giá trị lặp lại trong 2 range nào đó hoặc đếm xem có bao nhiêu giá trị lặp lại trong 2 mảng khác nhau. Bạn sẽ cần phải sử dụng đến đoạn code dưới đây để giải quyết vấn đề. Function đếm trùng lặp cho 2 array: Public Function DemTrungLap(Arr1 As Variant, Arr2 As Variant) As Long Dim varElement As Variant On Error Resume Next For Each varElement In Arr1 ‘lMatch = 0 ‘lMatch = Application.Match(varElement, arr2, 0) If Not IsError(Application.Match(varElement, Arr2,…

Read More

Nối hai mảng trong vba excel

Bạn cần phải nối hai mảng riêng biệt lại với nhau để có thể xử lý được yêu cầu mà mình đang cần kíp. Ví dụ như lọc danh sách duy nhất từ hai mảng chẳng hạn. Đoạn code dưới đây có thể giúp bạn nối hai mảng lại thành một mảng như bạn mong muốn. Sub noimang() Dim i As Long, m As Long, n As Long Dim arr1 As Variant Dim arr2 As Variant Dim temp As Collection Dim xuat() As Variant arr1 = Sheet69.Range(“H19:H21”).Value arr2 = Sheet69.Range(“I19:I22”).Value…

Read More

Nhập và xuất dữ liệu bằng VBA trong excel

Để copy dữ liệu từ một sheet trong một file này sang một sheet trong một file khác, chúng ta thường phải mở cả 2 file lên và chọn vào sheet cần copy dữ liệu rồi quét chọn vùng cần copy sau đó quay sang file muốn paste vào rồi chọn sheet cần paste vào để dán dữ liệu vừa copy được vào.Công việc này rất tốn thời gian nhất là các bạn thường phải làm báo cáo hàng tuần.Ví dụ bạn phải trích xuất một file dữ liệu nào…

Read More