Miễn phí 1 năm phần mềm Process Lasso Pro

Process Lasso Pro giúp bạn xem và kiểm soát các tiến trình đang chạy trên máy tính của bạn, nó cũng giúp tối ưu các tiến trình đang chạy giúp máy tính của bạn mượt mà hơn bao giờ hết. Process Lasso có thể tự động ưu tiên cho quá trình bằng cách tăng giảm các tiến trình trên Windows giúp cân bằng tải nên giúp máy tính làm việc mượt mà hơn. Ngoài ra, Process Lasso cho phép bạn thiết lập các quy trình cho các ưu tiên mặc…

Read More