Mẫu tiếng anh giao tiếp thông dụng trong quán cà phê

Dưới đây là những câu giao tiếp thường gặp khi vào cửa hàng bán đồ uống, gồm cả cho khách hàng và người phục vụ. Chào hỏi và xem thực đơn Hello, how can I help you?Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách? What woud you like to drink? Quý khách muốn dùng gì? What are you having?Quý khách sẽ dùng gì? What can I get you?Tôi có thể lấy gì cho quý khách? Can I have the menu, please?Có thể đưa cho tôi thực đơn…

Read More